chuyển đổi số
logo

Vào ngày 10/11/2022 tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước, VIN Cà Phê đã tham gia hội thảo “Chuyển đổi số (CĐS) trong công tác quản trị doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất”.

                                                                vin ca phe tham gia hoi thao chuyen doi so trong cong tac quan tri doanh nghiep linh vưc san xuat

Trong bối cảnh CĐS đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì hội thảo rất cần thiết cho doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội để VIN Cà Phê tiếp cận các phần mềm quản trị doanh nghiệp và những đơn vị đã thực hiện thành công CĐS trong quản trị sản xuất, từ đó có thể lựa chọn phương án, đơn vị phù hợp với quy mô, đặc thù và nguồn lực tài chính để việc CĐS tại doanh nghiệp diễn ra mạnh mẽ, hiệu quả hơn.

                                                                 vin ca phe tham gia hoi thao chuyen doi so trong cong tac quan tri doanh nghiep linh vưc san xuat

                                                                 vin ca phe tham gia hoi thao chuyen doi so trong cong tac quan tri doanh nghiep linh vưc san xuat

                                                                 vin ca phe tham gia hoi thao chuyen doi so trong cong tac quan tri doanh nghiep linh vưc san xuat

Bài viết liên quan

CỘNG ĐỒNG