Chủ tịch HĐQT Hoàng Trung Kiên của Vin Cà Phê được bầu làm Phó chủ tịch Liên đoàn bóng chày, bóng mềm Việt Nam

Chủ tịch HĐQT Hoàng Trung Kiên của Vin Cà Phê được bầu làm Phó chủ tịch Liên đoàn bóng chày, bóng mềm Việt Nam

Để kiện toàn nhân sự điều hành, đẩy mạnh công tác truyền thông và vận..
Hiển thị 13 đến 13 trong 13 (2 Trang)