Hệ sinh thái toàn cầu từ cà phê, khai thác tất cả những gì từ hạt cà phê và mang nó vào trong cuộc sống để phục vụ cho sứ mệnh làm cho tất cả dân tộc trở nên ưu tú theo cách của họ. 

Trong 50 năm nữa, Vin Cà Phê Việt Nam sẽ đại diện và dẫn dắt cho những công ty hàng đầu về cà phê trên thế giới cùng thực hiện sứ mệnh của hạt cà phê.

 

Hệ Sinh Thái Đa Dạng

Các Sản Phẩm Từ Cà Phê

 • Đồ uống pha chế
 • Đồ uống pha sẵn
 • Thực phẩm ăn nhanh
 • Thực phẩm bổ sung
 • Mỹ phẩm

Cửa Hàng Cà Phê

 • Showroom cà phê
 • Không gian trải nghiệm cà phê
 • Quán cà phê
 • Kiosk cà phê
 • Xe đẩy cà phê

Hỗ Trợ Kinh Doanh Cà Phê

 • Tư vấn quản trị
 • Thiết kế cửa hàng
 • Cung cấp máy móc
 • Cung cấp nguyên liệu
 • Truyền thông thương hiệu

Vùng Nguyên Liệu

 • Nông trường cà phê
 • Chủng loại cà phê
 • Phát triển bền vừng
 • Hỗ trợ nông dân
 • Du lịch sinh thái

Nhà Máy Sản Xuất

 • Sản xuất cà phê hạt và bột
 • Sản xuất cà phê hoà tan
 • Sản xuất đóng gói sản phẩm cà phê nước
 • Sản xuất mỹ phẩm từ cà phê
 • Trung tâm giới thiệu sản phẩm cà phê và hàng nông sản Oganic

 

 

Quy Trình Sản Xuất Khép Kín


Chất lượng VIN Cà Phê thành phẩm dựa trên nền tảng công nghệ sản xuất hiện đại, quy trình khép kín từ nông trại đến những giọt cà phê cuối cùng.